Carlspall
Image default
Health / Alternative

Leerproblemen oplossen met Remedial Teaching Rotterdam

Men kan met remedial teaching in Rotterdam tal van leerproblemen oplossen. Remedial teaching Rotterdam is ervoor bedoeld om aan de onderwijsbehoefte te voldoen van uw kind. Daarbij kan een leraar helpen met het technisch lezen en begrijpend lezen. Verder kan de spelling en het rekenen gedaan worden om ook daarvan de leerprestaties onder de loep te nemen. Zo krijgen onze remedial teachers een goed beeld van wat de oorzaak is van het probleem.

Het kan zijn dat er remedial teaching te Rotterdam nodig is, omdat er sprake is van ADHD, disharmonie met de intelligentie of het geheugen. In al deze gevallen kan men erachter komen waar het precies aan ligt dat een kind moeite heeft om mee te draaien op school. Om kinderen te ondersteunen bieden we een stapsgewijs leertraject waarbij men kan leren omgaan met de situatie en zodoende weer met plezier en verbeterde schoolprestaties naar school kan gaan. Dat is wat remedial teaching Rotterdam uw kind kan bieden.

Het traject in het begin

In het begin van een traject voor remedial teaching in Rotterdam zal men beginnen met een intakegesprek. Hierna zal men een onderzoek doen om te kunnen bevestigen of de conclusie uit het gesprek klopt. Aan de hand daarvan kan dan een handelingsplan worden samengesteld waarbij alle mogelijke technieken worden ingepland om tot een geslaagd eindresultaat te komen. Dan kan men met de daadwerkelijke remedial teaching voor Rotterdam overgaan. Wanneer dit van start tot eind wordt doorlopen zal men de maximale voordelen kunnen ontvangen. Na afloop krijgt men een evaluatie en een eventuele wijziging van het proces te horen. Zo zorgen onze teachers voor kwalitatieve remedial teaching in Rotterdam.

Ga een gesprek aan

Neem contact op en ga een gesprek aan over remedial teaching in Rotterdam met één van onze begeleiders en u kunt vernemen wat wij voor uw kind kunnen betekenen. In dat geval geven we als remedial teacher in Rotterdam een advies over hoe u het beste de leerproblemen van uw kind kunt oplossen aan de hand van de informatie die u ons dan voorlegt.

http://deonderwijspraktijkvandewijk.nl/