Carlspall
Image default
Bedrijven

Het opstellen van een principeverzoek

Heb je mooie plannen maar weet je niet of je in aanmerking komt voor een vergunning? Dan wordt je geadviseerd om een principeverzoek in te dienen. Hierdoor voorkom je dat je onnodig tijd en geld verliest. In de meeste gevallen is een vergunnig vereist bij uitgebreide verbouwing of uitbouw van de woning. Het komt regelmatig voor dat een bouwplan afwijkt van het ebstemmingsplan, en dit is vooral het geval bij bijzonder vastgoed zoals monumentale panden. Wil je je plannen verwezenlijken dan is het veelal vereist dat je over een vergunning beschikt Dit geeft je toestemming vanuit de gemeente om in afwijking van het bestemmingsplan te bouwen.

Wat houdt een principeverzoek in?

Een principeverzoek is feitelijk niets meer dan een concept van een vergunningsaanvraag. Het verzoek dient ervoor te voorkomen dat u niet het gehele traject hoeft te doorlopen en alsnog een nee op de aanvraag krijgt. In dit verzoek dient u in grote lijnen het bouwplan aan te geven met daarbij een motivatie, waarom de gemeente dit moet accepteren. Dat houdt in dat u uw voordelen verwerkt maar ook de maatschappelijke voordelen. Op basis van dit verzoek zal de gemeente een onderzoek starten. Dit onderzoek toetsen zij aan de hand van haar eigen beleid en ze kijken of het negatieve gevolgen heeft voor de omgeving.

https://www.klement2.com/principeverzoek