Carlspall
Image default
Zorg

HollandZorg regelt samen met de werkgever uw ziektekostenverzekering

Tijdelijk in Nederland werken, brengt een aantal verplichtingen met zich mee. Zo is het in veel gevallen noodzakelijk om hier een zorgverzekering af te sluiten. We doelen dan op de basisverzekering die vrijwel alle noodzakelijke zorg dekt. Bij noodzakelijke zorg kunt u denken aan een opname in het ziekenhuis, een bezoek aan de spoedeisende hulp of de huisarts die langskomt omdat u te ziek bent om zelf bij de praktijk langs te gaan. HollandZorg biedt al jaren een uitstekende zorgverzekering voor buitenlanders. Er wordt geen onderscheid gemaakt bij het afsluiten; iedere arbeidsmigrant is welkom. Kernpunten van de HollandZorg zorgverzekering buitenlander zijn:

  • zowel de mondelinge als schriftelijke communicatie kan in het Engels verlopen;
  • indien gewenst worden de verzekeringsdocumenten in het Engels opgesteld;
  • facturen van zorgverleners worden meestal direct naar HollandZorg gestuurd;
  • medisch noodzakelijke zorg in het thuisland wordt vergoed.

Zorgverzekering voor buitenlanders

Werken in Nederland als buitenlander betekent in de meeste gevallen inschrijven bij een uitzendbureau. HollandZorg kan u veel geregel uit handen nemen door alle zaken rondom de zorgverzekering rechtstreeks met de consultant van het uitzendbureau af te stemmen. Dit geldt zowel voor de aan- als de afmelding. Actuele premies van de basis-, de aanvullende en  de tandartsverzekeringen staan vermeld op www.hollandzorg.nl. De basisverzekering van HollandZorg is een combinatiepolis. Dit betekent dat u in het ene geval recht heeft op een financiële vergoeding en in het andere geval op een vergoeding in natura (de daadwerkelijke zorg). In feite is de combinatiepolis een natura- en restitutiepolis inéén.

Basisverzekering

Het afsluiten van een basisverzekering is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder die in Nederland woont en / of werkt. Voorwaarde hierbij is wel dat u een verblijfsvergunning heeft. In zo’n officiële verklaring staat vermeld dat iemand in een bepaald land waarvan hij / zij geen staatsburger is, mag wonen en / of werken. Binnen de Europese Unie zijn verblijfsvergunningen niet nodig. Er geldt namelijk vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen.

https://www.hollandzorg.com/nl/