Carlspall
Image default
Health / Alternative

BHV cursus

Jaarlijks gebeuren er ongeveer 200.000 arbeidsongevallen. Om dit aantal terug te dringen er landelijk besloten dat er minstens één BHV’er op de werkvloer aanwezig moet zijn.

Veiligheid voor uw werknemers

Tijdens een BHV cursus worden er verschillende vaardigheden behandelt zodat uw werknemers kunnen handelen in geval van nood.
Een BHV’er kan de basis van eerste hulp uitvoeren. De geleerde stof is minder uitgebreid dan bij een EHBO cursus, maar ernstig letsel kan voor een groot deel voorkomen worden. Dit door het voorkomen van ongevallen en het beperken van de schade.

Handelen bij noodsituaties

Een opgeleiden BHV’er weet hoe ze een beginnende brand bestrijden of beperken. Bij een situatie waarin dit niet meer mogelijk is weten ze hoe ze de werknemers veilig moeten evacueren en hoe ze alarm moeten slaan. Hierbij geldt ook dat ze weten hoe ze overheid hulpverleners het beste kunnen alarmeren. 

Maak de werkplek voor uw werknemers nog veiliger door ze een BHV cursus aan te bieden. Hierdoor is de kans op ongevallen kleiner en blijft blijvend letsel vaker achterwege. Door bij Arehbo uw personeel te laten opleiden, kan u rekenen op een professionele BHV opleiding die is goedgekeurd door het oranje kruis.